De afgelopen jaren is de christelijke vrouwenopvang van Stichting Hadassa Hoeve op vele manieren ondersteund. Deze steun heeft het mogelijk gemaakt dat de stichting in 2011 haar deuren mocht openen. En deze steun maakt het nu mogelijk dat er al één vrouw gratis kan worden opgevangen. Dit is prachtig nieuws aangezien er veel vrouwen geen hulp kunnen ontvangen doordat ze geen indicatie krijgen. Onze dank gaat uit naar alle fondsen, kerken, gemeentes, sponsors en particulieren die ons in het verleden en/of nog steeds financieel steunen.

GIFTEN

Stichting Hadassa Hoeve zal de komende jaren voor een deel afhankelijk blijven van giften. Mocht u persoonlijk of middels uw onderneming de stichting willen steunen, dan stellen wij dit zeer op prijs. Stichting Hadassa Hoeve heeft een ANBI status, een gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Bank gegevens:
Stichting Hadassa Hoeve
Banknummer: NL10 RABO 0144372541
KvK: 08178715