Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven. Wij creëren voor hen een veilige en prettige woonsituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten.

Leunen

De eerste fase staat in het teken van ‘leunen’. Er is aandacht, een gezond dag- en nachtritme, veiligheid en rust en ruimte om op adem te komen.

Leven

Na de periode van leunen wordt gewerkt aan het (opnieuw) vinden van eigenwaarde. De ervaring van een positieve daginvulling helpt daarbij.

Leren

Deze fase krijgt vorm door het inzetten van talenten, het vergroten van succeservaringen, zelfvertrouwen verder uitbouwen, zelfstandigheid vergroten en het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Loslaten

Kenmerk van deze fase is dat gezocht wordt naar wat nodig is om (zoveel mogelijk) zelfstandig te worden. Stap voor stap de Hadassa Hoeve verlaten.

“Wij helpen jonge vrouwen hun talenten weer te ontdekken en in te zetten.”

Hadassa hoeve doet

De hoeve biedt veel mogelijkheden om de talenten van de jonge vrouwen in te zetten en verder te ontwikkelen. De jongeren werken actief mee aan het draaiende houden van ons theehuis met buitenterras en de kadowinkel Granny’s Barn. Ook aan de realisatie van een vergaderlocatie en een bed&breakfast dragen zij bij.

Meer informatie