(Raad van) Bestuur, Raad van Toezicht

(Raad van) Bestuur, Raad van Toezicht2016-02-22T14:20:45+01:00

De stichting kent een professioneel bestuursmodel, bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit Menno Beute, oprichter van de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Piet van Pelt (voorzitter)
  • Riekent van den Dolder (lid)
  • Anita Bredewold (lid)

De raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur.
Contact met de stichting verloopt via de bestuurder, Menno Beute. Indien wenselijk kan contact worden gelegd met één van de leden van de Raad van Toezicht, contactgegevens zijn via het bestuur op te vragen.