De Hadassa hoeve is een kleinschalige christelijke vrouwenopvang met woon- en werkvoorziening die aan maximaal acht jonge vrouwen een plaats biedt. De stichting onderscheidt zich door zijn kleinschaligheid, waarbij de persoonlijke relatie met de cliënten, de jonge vrouwen, centraal staat. Want waar geen relatie is, kan geen passende zorg worden geboden!

Contra-indicatie van de vrouwenopvang

Niet iedereen komt in aanmerking voor een kamer op de Hadassa hoeve.
We kunnen je helaas geen opvang bieden als je:

  • niet in groepsverband kunt wonen vanwege (ernstige) gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld borderline);
  • verslaafd bent aan alcohol of drugs;
  • een psychiatrische problematiek hebt waardoor zelfstandig leven in de (nabije) toekomst geen reële mogelijkheid is;
  • kort geleden in aanraking bent geweest met politie/justitie, waarbij agressief of gewelddadig gedrag een rol speelde;
  • door iemand anders gestuurd bent of verplicht wordt om opgevangen te worden.

In het kennismakingsgesprek zullen we bespreken of er sprake is van één van deze situaties.