Project Description

Begin 2015 is de stichting met dit project begonnen: weerbaarheidstraining / sport als waardevolle aanvulling op de begeleiding. Doordat ze door middel van sporten (weerbaarheidstraining) hun grenzen verleggen, ervaren de vrouwen dat ze veel meer kunnen dan ze hadden verwacht. Ook vergroot het hun zelfvertrouwen. Maart 2015 zijn we gestart met wekelijkse judo trainingen onder begeleiding van Judoverenining ‘Haragei’. Vanaf mei 2016 hebben we de judo omgezet in PMT (psychomotorische therapie), mede omdat de PMT meer rekening houdt met de onmogelijkheden van de vrouwen, maar wel steunend is in het vergroten van weerbaarheid. Daarom gaat onze dank uit naar onderstaande fondsen/stichtingen die ons hierbij financieel ondersteunen:

 

Stichting Fonds Welzijnswerk

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis