Project Description

In de zomer van 2015 zijn we gestart met het verbouwen van de gebintenschuur tot een vergaderlocatie die zal fungeren als tweede werkplek voor de vrouwen. Begin 2017 zal het een en ander geheel afgerond zijn. Ook tijdens dit project ervaren we weer hulp uit verschillende hoeken. Vrijwilligers, bedrijven die willen meedenken en helpen, en de vrouwen die ook weer de handen uit de mouwen steken. Na afronding zullen er in de vernieuwde gebintenschuur diverse activiteiten worden ondergebracht:

  • Vergaderlocatie
  • Catering en eetgelegenheid voor bezoekers
  • Terras
  • Bed & Breakfast

Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen en onderstaande fondsen/stichtingen die ons tijdens dit project financieel ondersteunen: