Van leunen tot loslaten

Samen met jou wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt waarin duidelijk staat wat het doel van het verblijf op de hoeve is en hoe aan het doel wordt gewerkt. In vier fasen – Leunen, Leren, Leven, Loslaten – werken de begeleiders samen met jou aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Leunen

De eerste fase staat in het teken van ‘leunen’. Er is aandacht, een gezond dag- en nachtritme, veiligheid en rust en ruimte om op adem te komen.

Leven

Na de periode van leunen wordt gewerkt aan het (opnieuw) vinden van eigenwaarde. De ervaring van een positieve daginvulling helpt daarbij.

Leren

Deze fase krijgt vorm door het inzetten van talenten, het vergroten van succeservaringen, zelfvertrouwen verder uitbouwen, zelfstandigheid vergroten en het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Loslaten

Kenmerk van deze fase is dat gezocht wordt naar wat nodig is om (zoveel mogelijk) zelfstandig te worden. Stap voor stap de Hadassa Hoeve verlaten.

Werkvoorziening

De hoeve biedt veel mogelijkheden om jouw talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Je werkt actief mee aan de realisatie en het draaiende houden van de voorzieningen op en om de hoeve. Ook draag je bij aan de realisatie van een drie appartementen en drie bed & breakfast in de oude gebintenschuur.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Doelen worden alleen gerealiseerd wanneer de jezelf de keuze maakt om iets aan te pakken. Om de kans op succesvolle afsluiting van het verblijf op de hoeve zo groot mogelijk te maken, hanteren wij een aantal criteria:

  • je bent bereid te werken aan je toekomst;
  • je hebt een zekere mate van vaardigheden en kennis, wat zich uit in een bepaalde mate van zelfstandigheid;
  • zowel cognitief als lichamelijk heb je mogelijkheden om (in de toekomst) zelfstandig te kunnen leven (zo nodig met zorg op afstand);
  • je bent bereid een verbintenis aan te gaan met Hadassa Hoeve. Je ondertekent een contract waarin duidelijk de leefregels van de hoeve staan;
  • je accepteert de christelijke setting van de hoeve en de daarmee verbonden waarden, normen en regels. Daarbij is het goed om te weten dat jij van ons mag verwachten dat wij jouw overtuiging ook respecteren.