24 uurzorg is vaak duur en niet aantrekkelijk voor gemeentes, of andere organisaties die iets te zeggen hebben over het toekennen van zorggelden. Mede daarom is deze vorm van zorg steeds minder beschikbaar in Nederland en wordt er steeds meer ingezet op ambulante hulp. Stichting Hadassa hoeve begrijpt dat deze stap noodzakelijk is voor de overheid, de zorg moet immers betaalbaar blijven. Maar wat nu met al die jonge vrouwen die geholpen moeten worden en thuis niet meer kunnen wonen? De straat is steeds vaker een oplossing voor deze vrouwen; prostitutie, verslaving en uitbuiting liggen dan al snel op de loer. Stichting Hadassa hoeve wil deze verandering zien als een nieuwe uitdaging en de zorg op andere wijze vorm geven en financieren. Sterker nog; de zorg die de vrouwen vragen kan ondersteund worden door een nieuwe vorm van financiering:

WERKEN VOOR JE EIGEN ZORG!

Om dit te kunnen realiseren heeft de stichting een werkvoorziening gecreëerd op het erf waar de vrouwen kunnen werken voor hun eigen zorg. Op dit moment is de verbouwing van de tweede werkvoorziening in volle gang. Daarnaast lopen er nog twee projecten wat de weerbaarheid en werkervaringen van de jonge vrouwen vergroot. Een beknopte beschrijving en de fondsen/initiatieven die ons hierbij financieel ondersteunen kunt u per project lezen.

2017-08-03T14:11:38+01:00

Jonge vrouwen in de knel

Begin 2015 is de stichting met dit project begonnen: weerbaarheidstraining / sport als waardevolle aanvulling op de begeleiding. Doordat ze door middel van sporten (weerbaarheidstraining) hun grenzen verleggen, ervaren de vrouwen dat ze veel meer

2017-08-03T14:11:38+01:00

Werken voor je eigen zorg

In de zomer van 2015 zijn we gestart met het verbouwen van de gebintenschuur tot een vergaderlocatie die zal fungeren als tweede werkplek voor de vrouwen. Begin 2017 zal het een en ander geheel afgerond

2017-08-03T14:11:38+01:00

Zelfredzaamheid vraagt om middelen

Het komt regelmatig voor dat de vrouwen samen met begeleiding op stap gaan. Samen naar de stad, weerbaarheidstraining, de dierentuin, musea, vrijwillergswerk etc. Ook gaan ze elk jaar op groeps vakantie en teambuildinguitjes. Als alle