Van leunen tot loslaten

Met elke jongere wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt waarin duidelijk staat wat het doel van het verblijf op de hoeve is en hoe aan het doel wordt gewerkt. In vier fasen – Leunen, Leven, Leren, Loslaten – werken de begeleiders samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Leunen

De eerste fase staat in het teken van ‘leunen’. Er is aandacht, een gezond dag- en nachtritme, veiligheid en rust en ruimte om op adem te komen.

Leven

Na de periode van leunen ontstaan er mogelijkheden om te genieten van het leven en te ervaren hoe de dagen op positieve wijze ingevuld kunnen worden.

Leren

Deze fase krijgt vorm door het inzetten van talenten, het vergroten van succeservaringen, zelfvertrouwen verder uitbouwen, zelfstandigheid vergroten en het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Loslaten

Deze fase wordt gekenmerkt door op zoek gaan naar werk voor een langere periode, financieel zelfstandig leven, het opbouwen van een netwerk en training zelfstandig wonen.

Werkvoorziening

De hoeve biedt veel mogelijkheden om de talenten van de jonge vrouwen in te zetten en verder te ontwikkelen. Ze werken actief mee aan de realisatie en het draaiende houden van de voorzieningen op en om de hoeve. De komende jaren staan het verbouwen van de oude gebintenschuur tot een vergaderlocatie en bed & breakfast op de agenda. Ook het oude bakhuis zal worden gerenoveerd. Verder gaan we een pluk- en moestuin en een theeterras aanleggen (het Pieterpad loopt naast de hoeve).

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Doelen worden alleen gerealiseerd wanneer de jongere zelf de keuze maakt om iets aan te pakken. Om de kans op succesvolle afsluiting van het verblijf op de hoeve zo groot mogelijk te maken, hanteren wij een aantal criteria:

  • de jongere is bereid te werken aan haar toekomst;
  • de jongere heeft een zekere mate van vaardigheden en kennis, wat zich uit in een bepaalde mate van zelfstandigheid;
  • zowel cognitief als lichamelijk heeft de jongere mogelijkheden om (in de toekomst) zelfstandig te kunnen leven (zo nodig met zorg op afstand);
  • de jongere is bereid een verbintenis aan te gaan met Hadassa Hoeve. Zij ondertekent een contract waarin duidelijk de leefregels van de hoeve staan;
  • de jongere accepteert de christelijke setting van de hoeve en de daarmee verbonden waarden, normen en regels.

Aanvraag voor verblijf op de hoeve

Jonge vrouwen (leeftijd 16 tot 23 jaar) kunnen zowel via zorginstellingen, gemeentelijke instanties, ouders of op eigen initiatief een plek aanvragen op de hoeve. Bij elke aanvraag wordt in een eerste gesprek tijd genomen om elkaar te ontmoeten en de jongere de mogelijkheid te bieden om de hoeve te zien en iets te ervaren van hoe het op de hoeve gaat. Geen moeilijke vragen, geen rapportages. Na een positieve ontmoeting wordt een tweede gesprek gepland en in dit gesprek wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn tot opname. Hierbij wordt gelet op de actuele problematiek en de hulpvraag, eerdere hulpverlening, eventueel aanwezige indicatiestelling en de motivatie van de jongere.

De kosten van het verblijf en begeleiding op de hoeve worden veelal gefinancierd vanuit het PGB in combinatie met een eigen bijdrage voor kost en inwoning.